Nota legală

 1. Introducere

  SEAT, S.A.U. (denumită în continuare, „SEAT”) este o companie spaniolă, cu sediul social în Martorell (Barcelona), Autovía A-2, Km 585, cu număr de identificare fiscală spaniol (N.I.F) A-62.390.653, înregistrată în mod corespunzător în Registrul Comerțului din Barcelona, Volumul general 43621, folio 205, număr pagină B-223602 a cărei adresă de e-mail de contact este: customercare@seat.es

  SEAT este deținătoarea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală sau a oricăror alte drepturi asupra portalului web „SEAT Collection” (denumit în continuare „Portal web” sau „Web”).

  Prezentele condiții de utilizare (denumite în continuare „Condiții de utilizare”) reglementează accesul și utilizarea Portalului web de către utilizatori (denumiți în continuare, „Utilizatori”) și vor fi completate cu orice alt text juridic care reglementează orice funcționalitate, serviciu, proces, aplicație, platformă sau mijloace necesare pentru utilizarea Portalului web sau incluse în acesta.

  Utilizatorul recunoaște și acceptă în mod voluntar și expres că utilizarea Portalului web se va face sub responsabilitatea sa exclusivă în orice moment.

 2. Scopul și domeniul de aplicare

  Scopul portalului web este de a promova Utilizatorilor bunurile și serviciile oferite de către SEAT și de a furniza informații relevante cu privire la caracteristicile automobilelor SEAT.

  Pentru utilizarea funcționalităților oferite de Portalul web, este necesară autentificarea sau înregistrarea. Pentru autentificare, Utilizatorii au nevoie de un cont de utilizator. Dacă Utilizatorii au deja cont, se pot autentifica cu datele lor de acces. În caz contrar, Utilizatorii trebuie să se înregistreze ca utilizatori noi pe Portalul web.

  În acest sens, SEAT acordă Utilizatorilor o licență neexclusivă, nesublicențială și netransferabilă pentru utilizarea portalului web, a funcționalităților, conținutului și a altor caracteristici disponibile în acest Portal web, care vor fi supuse celorlalți termeni stabiliți în prezentele Condiții de utilizare, precum și oricăror alte condiții de utilizare și legislație aplicabilă.

 3. Proprietatea intelectuală și industrială

  Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale Portalului web (inclusiv, dar fără a se limita la toate informațiile, datele, bazele de date, textele, graficele, schițele, imaginile, sunetele, animațiile, videoclipurile, software-ul, siglele, mărcile comerciale, schițele industriale, know-how-ul, secretele industriale sau comerciale și alte conținuturi) sunt proprietatea exclusivă a SEAT și/sau a licențiatorilor săi. Prin urmare, este interzisă utilizarea, reproducerea, transmiterea, difuzarea, divulgarea, comunicarea publică, prelucrarea, distribuirea, transformarea sau exploatarea acestora de către Utilizator, în orice mod, cu excepția ca parte a serviciului care include Portalul web și doar în scopuri private.

  Atunci când folosește Portalul web, Utilizatorul nu poate descompune, dezasambla sau utiliza ingineria inversă. De asemenea, Utilizatorul se va abține de la ștergerea, modificarea, sustragerea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care ar putea fi instalat pe Portalul web.

  Utilizatorul recunoaște și este de acord că utilizarea Portalului web nu presupune transmiterea niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială, precum drepturi de autor, mărci comerciale, schițe sau alte drepturi pe Portalul web și nici nu constituie autorizare pentru crearea de dezvoltări ce decurg din Portalul web, cu excepția licenței limitate de utilizare a Portalului web în condițiile prezentului document.

  Utilizatorii acordă SEAT drept de utilizare neexclusiv, nelimitat, transferabil și sublicențabil asupra datelor non-personale, în special asupra datelor tehnice și a datelor unde referințele personale au fost șterse (date anonimizate) și asupra oricărui conținut, idei, sugestii, material și informații incluse de Utilizator în Portalul web, pentru termenul maxim permis de lege și pentru utilizarea acestora în cei mai largi termeni de către SEAT.

 4. Modificări ale condițiilor de utilizare și sfera serviciilor Portalului web

  SEAT este îndreptățită să modifice sau să actualizeze prezentele Condiții de utilizare în orice moment. Utilizatorul va fi informat în mod explicit, într-o perioadă rezonabilă de timp, cu privire la orice modificare referitoare la Condițiile de utilizare ale Portalului web. În acest sens, este recomandabil să utilizați cea mai recentă versiune actualizată a Portalului web, unde veți găsi versiunea actualizată a acestor Condiții de utilizare. SEAT își rezervă dreptul de a extinde, reduce sau modifica serviciile Portalului web prin intermediul actualizărilor.

  Pentru utilizarea Portalului web, utilizatorul trebuie să accepte în mod explicit condițiile de utilizare în vigoare în fiecare moment și care vor fi afișate pe ecranul Portalului Web de fiecare dată.

  Mai mult decât atât, SEAT își rezervă dreptul de a modifica, extinde sau reduce sfera serviciilor care cuprind Portalul web sau de a-și schimba funcțiile în orice moment. Acest lucru se datorează, în special, evoluției rapide a noilor tehnologii, care direcționează SEAT să efectueze ajustări periodice la conținutul tehnic al Portalului web.

  Utilizarea Portalului web și, de asemenea, accesul la serviciile oferite sunt gratuite pentru uz personal și necomercial, cu excepția caracteristicilor suplimentare. Cu toate acestea, serviciile oferite prin intermediul Portalului web pot implica consum de date. SEAT nu este răspunzătoare pentru costurile de comunicare, transmisie de date sau conexiune la Internet efectuate de Utilizator. Pentru mai multe informații contactați operatorul dumneavoastră.

 5. Utilizare greșită

  Utilizatorul este de acord să nu utilizeze în mod abuziv Portalul web și să nu utilizeze sau să distribuie informații prin intermediul acestuia pentru a:

   - Efectua activități împotriva legii, a prezentelor Condiții de utilizare, a moralității, a bunelor practici și a ordinii publice stabilite, sau în scopuri ilegale, interzise sau care vizează încălcarea drepturilor și intereselor SEAT sau ale părților terțe. În special drepturile de autor, numele înregistrate sau mărcile comerciale, precum și drepturile de confidențialitate.

   - Utiliza Portalul web sau o parte din acesta pe alte site-uri web private sau comerciale și să facă uz comercial de Portalul web; nici să stabilească hyperlinkuri către Portalul web sau către oricare din conținutul acestuia (cu excepția cazului în care este autorizat în scris, în mod expres de SEAT).

   - Schimba, copia, modifica, descompune, dezasambla, de a face inginerie inversă, de a acorda licențe, închiria, vinde sau imita Portalul web sau conținutul acestuia, în conformitate cu prevederile clauzei 3 din prezentele Condiții de utilizare.

   - Transmite viruși sau alte componente dăunătoare care pot afecta sau deteriora Portalul web sau orice rețea conectată, ori care pot interfera cu utilizarea Portalului web de către alți utilizatori.

   - Divulga, extrage, reutiliza, retrimite sau utiliza în orice mod, total sau parțial, în orice mediu sau suport al oricărei părți a Platformei Web aparținând SEAT, fără acordul prealabil și expres al companiei.

  SEAT are dreptul să blocheze accesul la anumite servicii ale Portalului web pentru orice Utilizator, în cazul în care Utilizatorul încalcă aceste Condiții de utilizare, drepturi ale terților sau lege aplicabilă și, în special, angajamentele prevăzute în această clauză. SEAT va păstra toate celelalte drepturi suplimentare care ar putea corespunde Utilizatorului, în special cu privire la inițierea unei proceduri penale sau civile.

 6. Notificarea potențialelor încălcări

  SEAT respectă drepturile terților și legea aplicabilă. Utilizatorul acestui Portal web este obligat să facă același lucru.

  Dacă un Utilizator detectează o utilizare ofensivă a Portalului web și/sau în scopuri ilegale, Utilizatorul va notifica imediat SEAT prin trimiterea unui e-mail la adresa customercare@seat.es.
 1. Excluderea serviciului și a garanției

  SEAT va depune toate eforturile pentru a asigura buna funcționare a Portalului web. Cu toate acestea, SEAT nu poate asigura faptul că nu vor exista întreruperi ale serviciului atunci când se efectuează reparații și/sau lucrări de întreținere pe Portalul web sau lipsa de acoperire sau erori în echipament și/sau în rețeaua necesară pentru transmiterea datelor, care sunt în afara controlului său. SEAT va lua măsurile adecvate pentru a reduce întreruperile menționate.

  Deși SEAT depune toate eforturile pentru ca informațiile conținute pe Portalul web să fie actualizate și corecte, astfel de informații trebuie considerate doar orientative și, astfel, singurul său scop este de a reprezenta un element de îndrumare pentru a furniza date generale, dar nu informații detaliate sau specifice despre produsele și serviciile care apar pe site-ul web menționat. În acest sens, informațiile menționate pot fi supuse modificărilor și nu trebuie înțelese ca reprezentând o ofertă fermă, de promovare sau comercializare a produselor sau serviciilor legate de SEAT.

 2. Responsabilități

  Utilizatorul folosește Portalul web pe riscul propriu. Pentru a putea utiliza Portalul web este necesară înregistrarea prealabilă și acceptarea Condițiilor de utilizare de către Utilizator. Prin accesarea Portalului web, Utilizatorul este obligat să îl utilizeze în conformitate cu legea și va fi răspunzător în fața SEAT și/sau a terților pentru orice daune rezultate din încălcarea obligației menționate. În acest sens, SEAT nu este responsabilă pentru nicio deteriorare sau modificare a echipamentului Utilizatorului rezultată din utilizarea Portalului web.

  În orice caz, Utilizatorul va fi pe deplin responsabil pentru datele și conținutul transmis sau comunicat către SEAT. SEAT nu controlează sau monitorizează niciun astfel de conținut, cu excepția cazului în care o instanță competentă sau o decizie administrativă specifică altfel. SEAT își rezervă dreptul de a elimina sau de a împiedica afișarea conținutului menționat până la dovedirea proprietății materialului în cauză sau a legalității acestuia.

  SEAT își acceptă partea de responsabilitate în conformitate cu legislația actuală, în special în ceea ce privește răspunderea pentru abateri intenționate sau neglijență gravă în legătură cu funcționarea Portalului web și pentru garanțiile acordate în mod expres de acesta.

  SEAT nu se face responsabilă pentru eventualele erori de securitate care pot apărea sau pentru orice daune cauzate dispozitivului Utilizatorului (hardware și software) și/sau a fișierelor sau documentelor stocate ca urmare a prezenței virusului în dispozitivul Utilizatorului, utilizat pentru conectarea la serviciile și conținutul Portalului web, pentru orice defectare a conexiunii la internet, defecțiuni telefonice, interferențe, omisiuni sau deconectări în funcționarea Portalului web cauzate de factori care nu depind de controlul SEAT.

  Acest Portal web poate conține linkuri către alte site-uri web (inclusiv rețele sociale) și poate integra informații și/sau servicii obținute de la terți, pentru a facilita Utilizatorului accesul la informații de la parteneri corporativi sau sponsori. SEAT nu are niciun control asupra acestora și nu se face responsabilă pentru conținutul, funcționarea sau transmiterea primită de la terțele părți. SEAT oferă Utilizatorilor astfel de linkuri și informații și/sau servicii numai pentru comoditatea Utilizatorilor, rămânând asupra lor responsabilitatea de a citi și a accepta condițiile de utilizare și politica de confidențialitate postate pe site-urile web conectate. În niciun caz nu se va face schimb de date cu caracter personal pe astfel de site-uri web externe.

  Mai mult, SEAT nu poate controla informațiile, conținutul, produsele sau serviciile furnizate de terți care au stabilit linkuri cu Portalul web. În consecință, SEAT nu își asumă nicio răspundere care ar putea rezulta din utilizarea de către Utilizator a funcționalităților, tehnologiilor, serviciilor sau platformelor terților. În acest sens, Utilizatorul se angajează să exonereze SEAT de orice răspundere sau plată a oricăror daune, ca urmare a oricărei încălcări sau incident legat de utilizarea de către acesta a unor astfel de funcționalități, tehnologii, servicii sau platforme ale terților, în ciuda faptului că sunt disponibile prin intermediul Portalului web.

  SEAT nu controlează, în general, utilizarea Portalului web de către Utilizatori. În special, SEAT nu garantează faptul că utilizarea Portalului web de către Utilizatori este conform legii, conform prezentelor Condiții de utilizare, morală, ordine publică și bune practici general acceptate, și nici utilizarea lor cu diligență și prudență. În consecință, SEAT nu va fi responsabilă pentru utilizarea de către Utilizatori a conținutului Portalului web care poate implica o încălcare a legii naționale sau internaționale sau a drepturilor de proprietate intelectuală sau a dreptului oricărui alt terț.

 3. Protejarea datelor

  SEAT protejează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și le va utiliza numai în măsura în care acest lucru este permis de lege sau în cazul în care Utilizatorii și-au dat consimțământul. Utilizatorii pot găsi informații suplimentare despre acest subiect în Politica de confidențialitate.

 4. Politica privind modulele cookie și tehnologii similare

  Utilizatorii pot găsi mai multe informații despre acest subiect în Politica privind modulele cookie.

 5. Clauză de separabilitate

  Ilegalitatea, invaliditatea sau nulitatea oricăreia dintre clauzele prezentelor Condiții de utilizare nu vor afecta valabilitatea celorlalte clauze ale acestuia, cu condiția ca drepturile și obligațiile Părților, în temeiul Acordului, să nu fie afectate în mod esențial. Esențial este înțeles ca orice situație care dăunează grav intereselor oricăreia dintre părți sau care afectează scopul acestor Condiții de utilizare. Astfel de clauze trebuie înlocuite sau incluse în alte clauze care, în conformitate cu legea, au același scop ca și clauza substituită.

 6. Legea aplicabilă, Instanțe jurisdicționale competente

   a. Prezentele Condiții de utilizare sunt guvernate de dreptul comun spaniol; dacă Utilizatorul are statut de consumator, aceste Condiții de utilizare vor fi, de asemenea, supuse oricărei legislații locale aplicabile.

   b. Toate litigiile sau plângerile legate de aceste Condiții de utilizare vor fi supuse jurisdicției instanțelor și tribunalelor din Barcelona (Spania) și, în cazul unui Utilizator care acționează în calitatea sa de consumator, la instanța de domiciliu care corespunde Utilizatorului/consumatorului.

   c. Utilizatorul, în cazul în care acționează în calitate de consumator, poate să înainteze, de asemenea, orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu aceste Condiții de utilizare unei proceduri de soluționare alternative a litigiilor („ADR”). Lista platformelor ADR disponibile de la Comisia Europeană poate fi găsită la următorul link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 7. Cerințe tehnice

  Am dori să explicăm ce module funcționale sunt necesare pentru a utiliza Platforma web și ce primesc Utilizatorii de la acestea.

  (i)    Browser

  Browserele sunt programe utilizate pentru vizualizarea (sau „răsfoirea”) paginilor de Internet. Browserele interpretează limbajul de marcare a paginii de internet HTML și îl afișează pe computer ca pe un site web. Pe lângă afișarea textului, browserele moderne pot afișa, de asemenea, grafică, clipuri video și alte formate de date, uneori cu ajutorul inserturilor (plug-ins), programelor de completare (add-ons) sau vizualizatorilor. Browserele acceptate în prezent sunt Internet Explorer (începând cu versiunea 11), Microsoft Edge, Mozilla Firefox (începând cu versiunea 60) și Google Chrome (începând cu versiunea 67).

  (ii)    Setări browser

  Vă recomandăm următoarele setări ale browserului pentru a vizualiza cel mai bine Platforma web, de exemplu Internet Explorer:

  Când utilizați browserul Internet Explorer, vă rugăm să apăsați, după cum urmează: Rotița „Extras” din dreapta sus, apoi „Opțiuni Internet” și fila „Avansat”. Sub „Multimedia” în partea de jos, bifați „Afișați imaginile”.

  (iii)    Inserturi (plug-ins) recomandate

  Vă recomandăm următorul plug-in atunci când utilizați Platforma web:

  Acrobat Reader: Acrobat Reader permite utilizatorului să vizualizeze și să tipărească lucruri precum broșuri și tabele în format de document portabil (PDF).

  (iv)    Alte cerințe::

  Conexiune DSL Internet (de cel puțin 512k)
  Java și JavaScript
  Rezoluția ecranului: min. 1024 x 768

  © 2020 SEAT